نگاهی به مقالۀ «اشتباهات ما در حجاب»

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

نمایندۀ مجلس خبرگان رهبری / دکترای فلسفه و کلام از دانشگاه تهران.

چکیده

چکیده
این نوشتار، در صدد بیان دلائل حجاب در اسلام و قرآن نیست که خود نیاز به بحث مفصّل و مبسوطی دارد که بسیار روشن است، ولی پاسخ به شبهات و ادعاها و مبانی بی‌اساسی است که نویسندۀ مقالۀ «اشتباهات ما در حجاب»، آنها را مسلّم فرض کرده است. باید توجه داشت که فقهای بزرگوار، با تحقیق و کاوش کامل در هر مسأله، متعهّد به استنباط احکام الهی بوده و تحت تأثیر فضای اجتماع یا خواسته‌های نفسانی نمی باشند و در مورد حجاب هم، حدود آن را به دقت بیان کرده‌اند. مهم‌تر اینکه به حجاب و جزئیات آن در آیات متعدّد قرآن تصریح شده است. از سوی دیگر، موضوع حجاب با نقش مهم دینی، فرهنگی و اخلاقی‌ای که در زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی داشته، اهمّیت قانونی فراوانی دارد که دولت موظف به اجراء آن می باشد، زیرا تشکیل حکومت اسلامی برای اجرای دستورات و فرامین اسلامی بوده و دولت از جهات متعدّد دیگری هم  موظّف به جلوگیری از بی‌حجابی می باشد، هم از جهت جلوگیری از فساد و هم اجرای نهی از منکر در جمیع مراتب آن. همچنین، بی‌حجابی افراد غیر مسلمان در ملأ عام، تجاهر به گناه، حرمت‌شکنی دستور الهی و موجب فساد می‌باشد و سبب نفوذ فرهنگی اجانب بوده و مقدمه‌ای برای نفوذ سیاسی و استعماری و آفت‌های فراوان دیگر است.
 

کلیدواژه‌ها