دوفصلنامه علمی تخصصی «مصباح الفقاهه» با مجوز انتشار از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی  به شماره ثبت 85651  از مقالات نویسندگان محترم در زمینه های فقه و اصول استقبال می‌کند.

 

برای کسب اطلاعات بیشتر در ساعات اداری با شماره تلفن زیر تماس حاصل فرمایید:


051-32230941


 به مقالاتی که بدون راهنمایی و نام اساتید حوزوی (مدرس سطوح خارج) و اساتید دانشگاهی (استاد، دانشیار، استادیار) باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

شماره جاری: دوره 5، شماره 1 - شماره پیاپی 3، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-130 

5. .اسلوب بیان تعلیل در روایات مربوط به بیع در فقه امامیه

صفحه 77-104

ابوالفضل علیشاهی قلعه جوقی؛ منصوره دبیرزاده