دوفصلنامه علمی تخصصی «مصباح الفقاهه» با مجوز انتشار از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی  به شماره ثبت 85651  از مقالات نویسندگان محترم در زمینه های فقه و اصول استقبال می‌کند.

 

برای کسب اطلاعات بیشتر در ساعات اداری با شماره تلفن زیر تماس حاصل فرمایید:


051-32230941
09358597074


 به مقالاتی که بدون راهنمایی و نام اساتید حوزوی (مدرس سطوح خارج) و اساتید دانشگاهی (استاد، دانشیار، استادیار) باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

شماره جاری: دوره 6، شماره 2 - شماره پیاپی 4، پاییز و زمستان 1399، صفحه 1-148 

1. سنجه‌های کشف اهمیت در مرجّح «اهمّ» از منظر اصول‌فقه فریقین

صفحه 1-26

روح الله رئیس السادات؛ محمدحسن ربانی بیرجندی؛ سید محسن حسینی فقیه


3. بررسی سن ممیّزی صبی با تکیه بر مفهوم شناسی آن در لغت، فقه و حقوق ایران

صفحه 53-70

عمار جعفری نژاد؛ حسن حکیم باشی؛ محسن جهانگیری؛ مهدی صالحی مقدم