دوفصلنامه علمی تخصصی «مصباح الفقاهه» با مجوز انتشار از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی  به شماره ثبت 85651  از مقالات نویسندگان محترم در زمینه های فقه و اصول استقبال می‌کند.

 

برای کسب اطلاعات بیشتر در ساعات اداری با شماره تلفن زیر تماس حاصل فرمایید:


051-32230941


 به مقالاتی که بدون راهنمایی و نام اساتید حوزوی (مدرس سطوح خارج) و اساتید دانشگاهی (استاد، دانشیار، استادیار) باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

شماره جاری: دوره 4، شماره 1 - شماره پیاپی 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 7-160 

2. تکافؤ جنسیتی در قصاص نفس

صفحه 31-52

احمد شکوهی؛ محمد نوذری فردوسیه


4. مرجحات اخبار متعارض در اصول فقه فریقین؛ شباهت ها و تفاوت ها

صفحه 75-102

روح الله رئیس السادات؛ حسن ربانی بیرجندی؛ مصطفی رفسنجانی مقدم


6. کالبدشکافی جسد مسلمان از دیدگاه فقهای شیعه

صفحه 127-153

کاظم ابراهیم زاده؛ محمدحسن ربانی بیرجندی