فراخوان پذیرش مقاله

 

قابل توجه اساتید و پژوهشگران گرامی

دوفصلنامه علمی ـ تخصصی «مصباح الفقاهه» که مراحل اخذ مجوز علمی ـ پژوهشی را دنبال می کند

پذیرای مقالات پژوهشی در زمینه فقه و اصول برای شماره های آتی خود است. 

علاقه مندان می توانند مقاله های خود را جهت ارزیابی و پذیرش از طریق سایت دوفصلنامه ارسال نمایند.

دوفصلنامه در قبال داوری و چاپ مقالات هزینه دریافت نمی کند.

 

برای کسب اطلاعات بیشتر در ساعات اداری با شماره تلفن زیر تماس حاصل فرمایید:


051-32230941

شماره جاری: دوره 4، شماره 1 - شماره پیاپی 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 7-160 

2. تکافؤ جنسیتی در قصاص نفس

صفحه 31-52

احمد شکوهی؛ محمد نوذری فردوسیه


4. مرجحات اخبار متعارض در اصول فقه فریقین؛ شباهت ها و تفاوت ها

صفحه 75-102

روح الله رئیس السادات؛ حسن ربانی بیرجندی؛ مصطفی رفسنجانی مقدم


6. کالبدشکافی جسد مسلمان از دیدگاه فقهای شیعه

صفحه 127-153

کاظم ابراهیم زاده؛ محمدحسن ربانی بیرجندی